Advocaten

Ruzie? Van Baaren Advocatenkantoor!

Aan de inzet van een advocaat gaat, helaas, vaak ruzie vooraf. Wanneer er conflictsituaties ontstaan tussen mensen, bedrijven en organisaties die tot een gerechtelijk proces leiden, is de inzet van een beëdigd advocaat noodzakelijk. Een advocaat is een door de wet beschermd vertrouwenspersoon die in burgerlijke zaken en in strafzaken een partij bijstaat.

Naast de regels waar u zich aan heeft te houden, heeft ook de advocaat zich aan regels te houden. De advocaat is verplicht om lid van de Nederlandse Orde van Advocaten te zijn, welke organisatie bevoegd is nadere regels te stellen aan de beroepsuitoefening. De algemene raad heeft op 14 februari 2018 de Gedragsregels 2018 vastgesteld.

De advocaten van Van Baaren Advocatenkantoor treden graag voor u op als uw raadsman of raadsvrouw. Daarbij proberen wij zo veel mogelijk de gang naar de rechter te vermijden. Het is niet zo dat elk geschil een tot een gerechtelijke procedure moet leiden, wij streven ernaar oplossingen te vinden waarbij partijen tot overeenstemming komen over de oplossing. In veel gevallen treffen wij een regeling tussen partijen die wordt bekrachtigd in een overeenkomst.

In bijvoorbeeld ontslagkwesties, echts scheidingen en letselschadezaken informeren wij u als onze cliënt over uw rechten en plichten, zorgen wij voor de nodige correspondentie en halen wij het meest optimale resultaat uit de zaak… voor u! Inderdaad, als advocaat zijn wij partijdig, wij vechten voor uw belangen.

Dat doen wij met deskundigheid en begrip voor de situatie. Met vertrouwelijkheid en geheimhouding. Wij werken met een oplossingsgericht doel voor ogen. Met een team specialisten dat elkaar ondersteunt en zorgt voor een sociale en laagdrempelige manier van handelen.

Want laten we eerlijk zijn: het inschakelen van een advocaat doet u niet uit plezier maar om het feit dat u met juridische problemen te maken krijgt. Als u schade heeft geleden, als u wilt scheiden, als in uw ogen onterecht ontslag dreigt, wanneer u te maken krijgt justitiële en/of overheidsinstanties en inderdaad, ook als u gewoon ruzie heeft.

Hoe dat in de praktijk gaat?
Dat bespreken wij graag met u.

EVEN VOORSTELLEN

Mr. I. van Baaren

Even voorstellen

Mr. I. van Baaren
Inge:
‘Begin 2013 ben ik beëdigd als advocaat. Na jaren het beroep advocaat van dichtbij meegemaakt te hebben trok dit togaberoep mij na mijn studie het meest aan. Ik ben in 2012 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Juridisch
‘De zaken van onze cliënten lopen uiteen. Ik behandel op verschillende rechtsgebieden bepaalde soort zaken. In de branche waarin wij werkzaam zijn hebben de zaken van cliënten vaak verschillende raakvlakken. Er zijn natuurlijk ook zaken waar een specialisme op 1 of 2 rechtsgebieden mogelijk is, maar bij de meeste zaken die wij doen en de cliënten die wij ondersteunen, zijn kennis en expertise van verschillende rechtsgebieden een must en is kennis op 1 rechtsgebied niet voldoende om de zaak optimaal te behandelen en de cliënt goede bijstand te geven.

‘Om te bezien of ik de juiste advocaat voor u ben raad ik u aan om gewoon even contact op te nemen met ons kantoor. Wij zijn een laagdrempelig kantoor. Een gesprek zowel telefonisch of op kantoor biedt vaak verheldering.’
Peter over Inge:
‘Inge is juridisch sterk, verkoopt geen onzin, een persoonlijkheid die altijd pal staat voor haar cliënt en die tracht een optimaal resultaat te behalen.’

i.vanbaaren@advocatenkantoorvanbaaren.nl

Telefoon
0102910646
0631393854

Mr. P. van Baaren

Mr. P. van Baaren

Peter:
‘Ik ben geboren en getogen in Rotterdam Zuid, op de Putsebocht. Na het Libanon (gymnasium) ben ik in 1980 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In mijn vrije tijd heb ik altijd gevoetbald, maar tegenwoordig houd ik het bij tennis, golf en schaken en ohja… nog steeds vooral veel voetbal (kijken) natuurlijk. Ik voel mij betrokken bij de stad. Ik werk nu zo’n 35 jaar op deze plek en door de jaren heen ken ik Rotterdam Zuid en de mentaliteit als geen ander. Niet lullen maar poetsen!’
Juridisch
‘Ik behandel zaken op verschillende rechtsgebieden. Aan de ene kant sta ik burgers bij met problemen met de gemeente, de overheid of deurwaarders. Aan de andere kant sta ik ook ondernemers bij met verschillende bedrijfsproblemen. Door de verschillende invalshoeken heb ik veel kennis en expertise om de zaken optimaal te behandelen.’
‘In 2012 heeft mijn dochter zich gevoegd in de praktijk. Mijn ervaring en specialisaties in combinatie met haar verfrissende input maakt Advocatenkantoor Van Baaren een sterk team die pal staat voor de cliënt en maken wij het verschil door de combinatie verschillende expertises.’

Jolanda Maaskant

Juridisch secretaresse
Werkt sinds 1998 bij het advocatenkantoor van Baaren

Mariska ’t Hart

Juridisch secretaresse
Werkt sinds 2008 bij het advocatenkantoor van Baaren