Kosten

KOSTEN:

Een deel van onze clientèle maakt gebruik van het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij doen voor de klant een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand in Den Haag. Zo een eigen bijdrage wordt opgelegd door de Raad, kunnen wij hiervoor bijzondere bijstand vragen bij de gemeente. Alsdan kost onze inspanning de client niets. Overigens is het systeem van eigen bijdragen en gesubsidieerde rechtsbijstand best wel ingewikkeld in verband met de vele uitzonderingen. Als u ons belt, geven wij uitleg.

Zo u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, spreken wij met de cliënt een uurtarief af dat varieert tussen € 150,00 en € 200,00 exclusief BTW. Wij zijn eventueel ook bereid een zaak aan te nemen tegen een vast tarief. U kunt terzake overleg met ons hebben.